Общи условия

1. Общи условия за покупко-продажба на стоки и услуги от мебелни магазини Aiko. Aiko е „Аико Мулти Консепт” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Връбница”, бул.„Сливница” № 441, ЕИК 175132390, ИН по ЗДДС BG175132390, тел. 0700 188 66, електронна поща: aiko@aiko-bg.com „Мебелни магазини Aiko“ са всички магазини от търговската верига на Aiko, чрез които последното осъществява продажба на стоки и извършване на услуги, свързани с предлагания в магазините асортимент...
2. Общи условия за използване на сайта на мебелни магазини Aiko. Следните условия са условията на споразумението между Вас и АИКО. Осъществявайки достъп, браузвайки и/или използвайки този уеб сайт, Вие автоматично потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте се съгласили да бъдете обвързани от тези условия, както и че ще спазвате всички намиращи приложение законови и други...
3. Общи условия за покупко-продажба на стоки и услуги от мебелни магазини Aiko, посредством платформата за покупки от разстояние. Настоящите общи условия за плащане и доставка регламентират отношенията между “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД и лицата ползващи сайта и платформата за покупки от разстояние, находящи се на www.aiko-bg.com....
4. Общи условия на лоялната програма AIKO FAMILY CLUB на мебелни магазини Aiko. Настоящите общи условия („Общите условия”) определят механизма на лоялната програма AIKO FAMILY CLUB и уреждат взаимоотношенията, които възникват във връзка с участието в нея между “АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ” ООД, със седалище и адрес за кореспонденция гр. София 1331, бул.Европа №441, ЕИК 175132390, тел. 0700 188 66, и клиентите на магазина, включени в програмата, и по-точно издаването на клиентска карта, упражняването на правата по нея и други свързани въпроси...