Контакти

При възникнали въпроси
и връзка с call center


Национален телефон: 0700 188 66
Мобилни телефони: 0888 001 119,
0889 111 889

E-MAIL: AIKO@AIKO-BG.COM
Работно време


Понеделник - Събота: 10:00 - 20:00 ч.
Неделя: 10:00 - 18:30 ч.

гр. София 1
бул. Европа №441

Местоположение

гр. София 2
ул. Околовръстен път №135

Местоположение

гр. Стара Загора
бул. П. Евтимий №50

Местоположение

гр. Бургас
бул. Янко Комитов №8

Местоположение
Фирмено седалище адрес гр. София, бул. "Сливница" №441
Единен идентификационен код (ЕИК) 175132390
Банкова сметка BGN (IBAN) BG80 STSA 9300 0012 9343 76
Банкова сметка EUR (IBAN) BG37 STSA 9300 0012 9344 71
Банков код (BIC) Банка ДСК ЕАД Клон Батенберг STSABGSF